ส่งข้อความ
Shanghai Lorechem Company Limited
Shanghai Lorechem Company Limited
Factory Tour
Home >

Shanghai Lorechem Company Limited Factory Tour

Factory Tour
Contacts
Contacts: Ms. Angie Yang
Fax: 86-021-50323865
Contact Now
Mail Us
Shanghai Lorechem Company Limited สายการผลิตของผู้ผลิต
Shanghai Lorechem Company Limited สายการผลิตของผู้ผลิต
Shanghai Lorechem Company Limited สายการผลิตของผู้ผลิต
Shanghai Lorechem Company Limited สายการผลิตของผู้ผลิต
สายการผลิต

เป็นพื้นที่จัดเก็บสินค้าเกือบ 5,000 ตารางเมตร

 

Shanghai Lorechem Company Limited สายการผลิตของโรงงาน 0

Shanghai Lorechem Company Limited สายการผลิตของโรงงาน 1

Shanghai Lorechem Company Limited สายการผลิตของโรงงาน 2

Shanghai Lorechem Company Limited สายการผลิตของโรงงาน 3