ส่งข้อความ
Shanghai Lorechem Company Limited
ผลิตภัณฑ์
Cases
Home > Cases >
กรณีบริษัทล่าสุดเกี่ยวกับ สารปล่อยน้ําสําหรับการประปาน้ํามันไนทรีล
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
Contacts
Contacts: Ms. Angie Yang
Fax: 86-021-50323865
Contact Now
Mail Us

สารปล่อยน้ําสําหรับการประปาน้ํามันไนทรีล

2024-01-17
 Latest company case about สารปล่อยน้ําสําหรับการประปาน้ํามันไนทรีล

  

กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ สารปล่อยน้ําสําหรับการประปาน้ํามันไนทรีล  0

 

 

ผลิตภัณฑ์: ธ อร์น้ํามันไนทรีล
สารปลด: Lubekote 9803A ไม่มีสี และเป็นน้ํา
การละลาย: 1 ถึง 20 ครั้งละลาย
ผล: 13 วงจรต่อการฉีด